wp_extract

Uitpakken zipfile WordPress installatiebestand